Město Kroměříž

Historie

Výcvik žáků probíhal v bytě u Michalců v letech 1931-1932. První závody se uskutečnily v roce 1933. Velká výstava modelů v roce 1935 (obchod u Červinků). Na celostátní výstavě modelů ve Zlíně 1938 první místo Jan Hemola. Po členství v ČSSL, Dosletu a Pal Magneton jsou modeláři členy Aeroklubu. Scházejí se v letištní dřevěné budově, kde také pracuje kroužek mladých. Kromě volných modelů se létaly upoutané modely. V podání Zd.Hladila bylo v roce 1950 s tryskovým pohonem dosaženo rychlosti 184 km/h. V roce 1955 se Jan Hemola stává reprezentan- tem v kat. modelů na gumu. Účast na mezinárodní soutěži ve Vrchlabí, v dalších letech NSR a Finsko. Díky velmi dobré spolupráci s Aeroklubem se podařilo v letech 1957-1959 Juliu Hladilovi 3x překonat čs. rekord v kategorii motorových modelů na vzdálenost. Poslední Kroměříž – Ostrožská Lhota 35 km je dosud platný rekord ČR! O další rekordní zápisy se postarali: 1961 Milan Laube model s gumovým pohonem na čas 56 minut. V roce 1980 ing.Oldřich Pavlíček s gumovým pohonem na vzdálenost Brno-Kunštát 40 km je dosud platný rekord ČR! Tyto dva výsledky již patří do činnosti Leteckomodelářského klubu Svazarm LMK Kroměříž, který byl ustaven 13.7.1960. LMK Kroměříž začátkem roku 1961 získává pro organisovanou činnost strážní domek u Moravy. Po nutných opravách asi 400 hodin se zde pravidelně schází modeláři z celého okresu a též zde pracuje kroužek mladých zájemců. Klub má 24 členů a dohlíží na výcvik 11 kroužků se 102 žáky. Velmi dobře pracují kroužky na Nové Dědině, v Kvasicích, v Hulíně, později ve Zborovicích, Litenčicích, v Holešově, Bystřici pod Hostýnem. Pořádá veřejnou soutěž za účasti 122 soutěžících, účastní se propagačních vystoupení,výstav,besed a řady soutěží. Klub získává 1. místo, v bodovém hodnoceni v Jihomoravském kraji. V roce 1964 část modelářů odchází do pilotního výcviku Aeroklubu a v roce 1965 se modeláři stěhují na tř. 1.máje Stanice mladých techniků, kde kromě práce s mládeži pořádají též výstavy. V roce 1966 shlédlo výstavu 86 modelů přes 1000 diváků. V roce 1968 část modelářů založila nový klub UFO Kroměříž II. Společně pořádáme velkou výstavu v Kulturním domě Kroměříž 200 modelů letadel, lodí, železnice a rakety. V roce 1969 pořádá klub „Mistrovství Moravy a Slezska“ A2, B2, C2. V kategorii A2 získává klub 1. a 2. místo Zdeněk Pecník a Julius Hladil. V tomto roce získává klub největší úspěch v činnosti 2. místo v ČSR z 222 klubů. V roce 1970 je to „jen“ 6. místo z 238 klubů ČSR. Klub pořádá i další mistrovské soutěže v Holešově: rok 1970 MČSR v kategorii B2, C2, rok 1971 v kategorii C2, rok 1972 MČSR v kategorii Sa 1.místo Hladil, 3. místo Pecník, rok 1972 MČSR v kategorii B2. V roce 1972 a 1975 získává klub v rámci JMK 1.místo. Na soutěžích se prosazují i žáci kroužku: Pavlíček O.ml.mistr ČSR v kat.A2 v roce 1975, Řezníček Ivo – mistr ČSSR v kategorii A2 rok 1975, Kalina David mistr ČR v kategorii H roku 1991, Silný David mistr ČR v kat. H 1992, Rolínek Jan první ve vědomostních testech a další úspěchy na krajských soutěžích STTM i výstavách pořádaných ODDM. Další stěhování modelářů do Sladoven v roce 1976, na Velké náměstí 1980 a Purkyňova ulice 1988 sloužilo více méně jako sklad byla práce s mládeží v roce 1977 přesunuta do školní dílny 3.ZDŠ U Sýpek, kde pracovali žáci školy až do roku 1990 díky p.ředitelce Kunčarové. To už je LMK zapojen do Českomoravského svazu modelářů. Zájem o práci v kroužcích byl značný a dostavovaly se i výsledky.Poslední účast M ČR Havířov kat. F 1 A 2.místo Silný David, kat. A3 3. místo Zahradník Jan. v žebříčku ČR kategorie A3 získává Kalina David 1.místo, v kat.H 1991 a v roce 1992 kat. H Silný David l. místo. V juniorské kategorii se v A3 prosazuje Novák Pavel 1990 a H Kalina David rok 1992 oba 1.místo. V roce 1994 se stává Kalina David juniorským přeborníkem v kat.F 1A a jako člen reprezentace ČR na „mistrovství světa juniorů“ na Ukrajině se stává členem vítězného družstva „mistrů světa“. Hladil Vít se stává juniorským vítězem žebříčku ČR v roce 1987 a seniorským v roce 1991. Řezníček Čestmír se stává trojnásobným vítězem žebříčku ČR v kategorii A1 1983,1984 a 1988. Hladil J. vítězí v žebříčku ČR v kat. Sa 1976,1977 a 1979, v kategorii A3 rok 1986, 1992, rok 1992 – 2000 vítězství na mezinárodní soutěži v Polsku Černý pohár. Na úspěšné rodiny Pavlíčků, Bosáků, Řezníčků, Pospíšilů i dalších jednotlivců je velmi těžko navazovat. Jen díky všem členům klubu mohl LMK Kroměříž získat dobré výsledky jako kolektiv,který je od roku 1995 registrován u Svazu modelářů ČR. Když už se zdá, že LMK Kroměříž zanikne, získáváme v roce 1998 místnost v Palackého škole a v roce 2000 se znovu stěhujeme do místnosti v Arcibiskupském gymnáziu. Začínáme zase s novou generaci mládeže. V roce 2000 bylo získáno na M ČR žáků v Kožlanech deváté a desáté místo Štěpán Radim A3 a Sum Marek F 1 H. v roce 2001 dosáhl Chytil Arnošt dvojnásobný titul „mistr ČR 2001“ za vítězství v kategorii A3 a F1 A na MČR žáků v Prostějově. O kolektivní úspěch na M ČR 2002 v Hoškovicích u Mnichova Hradiště se postarali: Štěpán Radim 2.místo v kategorii F1 H, Chytil Arnošt 3. místo v F 1A a Svoboda Petr 4. místo v kat. P 30a 5. místo v kategorii A3. M ČR žáků 2003 v Žamberku bylo úspěšné pro Minaříka Jiřího 2. místo v kat.A3 s 5. místo v kat. H. V Českém poháru 2003 získává Hladil Vít 5. místo a v žebříčku ČR 4. místo v kategorii F 1A a spolu s Štěpánem Radimem jun. si zajišťují účast v širším reprezentačním výběru rok 2004. Vítězství v žebříčku ČR 2003 získávají: v kategorii H mladší žáci Minařík Jiří, v kategorii A3 mladší žáci Svoboda Petr a juniorech Štěpán Radim. V novém hodnocení sportovců SM ČR splňují podmínky stupně „C“ v roce 2002 Chytil Arnošt, Hladil Vít a Řezníček Čestmír. V roce 2003 Štěpán Radim a Svoboda Petr a v roce 2004 Minařík Jiří. Zlaté „C“ splnil podmínky v roce 2004 Štěpán Radim a Svoboda Petr. Ve vedení klubu pracovali Hladil Julius, Pecník Zdeněk a ing. Pavlíček Oldřich. Sportovním komisařem na soutěžích byli: Novotný Petr, Pospíšil Lubomír a ing. Pavlíček Oldřich. Nejvyšší ocenění získali: Hladil Julius – v roce 1961 „mistr sportu“, v roce 1981 „zasloužilý mistr sportu“, v roce 1998 – diamantové „C“. Mistrovskou třídu získali v letech 1974 -1975 Pecník Zdeněk, Pospíšil Lubomír st., Bosák Jaroslav, Pavlíček Tomáš. Poděkování patří všem nejmenovaným jednotlivcům kteří, strávili nějaký čas v našem klubu nebo kroužku a pomohli k dobré reprezentaci našeho města, kraje a ČR. V roce 2004 pořádá MČR žáků Ústí nad Orlicí. Petr Svoboda získává v kategorii F1H mistrovský titul a v kategorii F1A je třetí. Druhé místo v kategorii A3 po rozletu získává Lukáš Volný a přidává v P30 6. místo. Čtvrté místo obsazuje Marek Jurina v kategorii A3, 5. místo v F1H Petr Martínek a 6. a 8. místo v kategorii H Jiří a Vojtěch Minaříkovi a 7. místo Jiří Minařík v kategorii F1A. Po 12 letech (David Kalina) je v juniorské reprezentaci České republiky znovu člen LMK Kroměříž Radim Štěpán se zúčastňuje MS ve Francii v kategorii F1A 19. místo v jednotlivcích a 5. místo v družstvech ze 17 států. Na SP v Táboře získává Vít Hladil druhé místo celkově a Radim Štěpán je druhý v juniorech. Na Mezinárodní soutěži v Polsku zaznamenává Julius Hladil 1. místo v kategorii SA open, 3. místa v kategorii F1H a F1G a na MČR v Drahotuších získává 5. místo. V celkovém pořadí ČP F1A se umísťuje Vít Hladil na 9. místě a MČR je desátý. V žebříčku ČR získávají 1. místo: v kat. A3 ml.žáci Vojtěch Minařík, v juniorech Radim Štěpán, v kat. F1H žáci Petr Svoboda a v kat. F1A žáci Jiří Minařík. V širším výběru reprezentace zůstává v juniorech Radim Štěpán a nově v seniorech Vít Hladil. V Arcibiskupském gymnáziu pracují dva kroužky žáků. Uspořádáno bylo 13 soutěží . Účastnili jsme se 45 soutěží, kdy bylo získáno 203 I. VT a 64 prvních míst. Ke dni dětí je pořádána výstava na letišti. V roce 2005 se koná MČR žáků v Hoškovicích. Mistrem ČR v kategorii A3 se stává Vojtěch Minařík a třetí je Marek Jurina. 2. místo v F1A získává Petr Svoboda, 4. místo v kategorii v F1H Petr Martínek. Radim Štěpán se zúčastňuje ME v Rumunsku. V jednotlivcích získává 5. místo a v družstvech je Česká republika druhá. Na SP v Polsku získává Vít Hladil 4. místo v kat. F1A. V žebříčku ČR získávají 1.místo: v kat. A3 F1A žáci Petr Svoboda, A 3 a F1H junior Radim Štěpán, v kat. H ml.žáků Vojtěch Minařík. Petr Svoboda si 2. místem na soustředění zajišťuje účast v reprezentaci juniorů ČR. Za splnění podmínek VS získali: Vojtěch Minařík „C“, Jiří Minařík zlaté „C“, Radim Štěpán a Petr Svoboda diamantové „C“. Na 47 soutěžích získáno 239 I VT a 7950 bodů. V roce 2006 pracují 2 skupiny žáků v pondělí a středu přihlášeno 19 žáků. Krajskými přeborníky se stávají v kat. A3 Petr Svoboda, v kat. F1H Jiří Minařík a v kat. F1H Marek Jurina. Světového poháru v Lučenci se zúčastňují Vít Hladil 14. místo a Radim Štěpán 30. místo ze 43 účastníků v kategorii F1A. Na Všechově dalším SP v kat. F1A získává Vít Hladil 15. místo, Petr Svoboda 39 místo a Radim Štěpán 45. místo ze 66 závodníků z 8 států. Na MČR v Drahotuších získává Petr Martínek v kat. F1H (600 + rozlet) 7. místo a v Hoškovicích v kat. A3 Marek Jurina (300 + 2 rozlety) 4. místo a vyhodnocen jako nejlepší junior. V Českém poháru získal 46 bodů Vít Hladil celkově 10. místo, Radim Štěpán 19 místo, David Kalina 22 místo a Petr Svoboda 27. místo. Na MS v Německu (Borne) obsadil Petr Svoboda 36. místo a družstvo ČR bylo deváté. Od SMČR získali diplomy VS „C“ Marek Jurina, Lukáš Volný zlaté „C“ a Vojtěch Minařík zlaté „C“. Na mistrovství Moravy a Slezska získal 1. místo v kat. A3 Marek Jurina létáno v Prostějově a v kat. F1A získává titul Vít Hladil létáno v Holešově. Na MČR žáků získal Petr Svoboda v kat. A3 3. místo a v F1A 5. místo. V kat. A3 se dále umístili na 6. místě Ladislav Sedlařík, 7. místo Marek Jurina a 8. místo Vojtěch Minařík. V kategorii F1H je Petr Martínek sedmý a v kat. F1A Marek Jurina osmý. Mistrovství žáků se konalo v Kožlanech u Plzně. Modelářské úspěchy 2007. Reprezentace: Petr Svoboda reprezentoval ČR na MEJ F1A v Srbsku – 16.místo, 4.místo družstvo ČR (40-14) Světový pohár: Všechov u Tábora – Petr Svoboda 1.junior (dílčí soutěže) - 3.místo v seniorech – 21.V.Hladil, 38.Štěpán (65) F1H :Lučenec - účast Štěpán, Svoboda :Glivrice - V.Hladil Český pohár celkově: 20.Jurina.26.Štěpán (70) :dílčí úspěch Holešov – 3.místo M.Jurina, 9.Štěpán Mistrovství ČR :Ústí nad Orlicí – 1.místo F1H Minařík Jiří 2.místo H Řečinský Martin 3.místo A3 Řečinský Martin :Borotice u Znojma – 1.místo jun. Svoboda Petr 2.místo sen. Svoboda Petr Žebříček ČR – 1.místo: A3 ž. M.Jurina, F1H J.Minařík A3 j. P.Martínek, F1H, F1H, P30 jun. P.Svoboda Mistrovství Moravy a Slezka: Holešov -F1H: 2.Svoboda 3.Martínek : Troubky –H - ml.ž 2.místo L.Valach A3 – ž. 1.místo J.Zvoníček,3L.Valach F1H 2.místo J.Hladil Korespondenční soutěž žáků: A3 1.místo M.Jurina Účast na 60 soutěžích (13 pořádaných) – 309 výkonů I.VT 41 výkonů II.VT 27 výkonů III.VT Výstava modelů ke“Dni dětí“ v hangáru. Podzimní soustředění juniorské repre: 1.Svoboda. 2.Jurina. 4.J.Minařík Z činnosti modelářů LMK Kroměříž v roce 2008 Každoročně se klub zaměřuje na práci s mládeží v leteckomodelářském kroužku. Ve školním roce kroužek pracoval v pondělí od 14 do 16.30 a pro ty, kteří nemohli ve čtvrtek od 16 do 18.30.Po prázdninách se přihlásili pouze dva nový žáci, přesto, že na den dětí byla uspořádána výstavka modelů na letišti a byly uveřejněny nabídky v novinách.Žáci staví modely různých sportovních kateorií a zůčastnují se s nimi soutěžích žákovských, veřejných, přeborů kraje a ČR, ti vyspělejší pak soutěží ČP, SP a reprezentanti pak mistrovství Evropy a světa.V letošním roce uspořádal klub 13 soutěží a tři žáci se zúčastnili korespondenční soutěže SM ČR v rámci dne dětí.V kategorii H byl nejlepší L.Valach, v kategorii A3 2.Jurina a 5.Valach, v kategorii F1H 3.Jurina, 4.Valach a 7.Zvoníček.Na krajském přeboru žáků v Kroměříží si vybojovali účast 4 žáci na Mistrovství ČR v Kožlanech.Tři z nich dosáhli úspěchu.Lukáš Valach zvítězil výsledkem 600 vt. v kategorii F1H a byl druhů v kategorii H.Marek Jurina byl druhý v kategorii A3 a třetí v kategorii F1A, Josef Zvoníček vyhrál A3 a byl 5 v kategorii F1H.Celková bilance žáků 2 mistři, 2 druhá a 1 třetí místo.Družstvo Zlínského kraje bylo nejúspěšnější. Na mistrovství Moravy a Slezska v Troubkách byli úspěšní v kategorii A3 1.Štěpán, 2.Vít Hladil a v kategorii P30 J.Hladil, který zvítězil v pozdně konané soutěži kategorie F1H před 2.Štěpánem a 3. juniorem Svobodou. Mistrovství ČR kat. A3, P30 se konalo v Mladé Boleslavi.Do rozletu v kat. A3 se plným výsledkem dostali 6.Jurina a 7.Štěpán.V P30 J.Hladil obsadil 8.místo. Další mistrovství větších modelů se konalo v Hoškovicích.V kat.F1G obsadil 6.místo J.Hladil, v kategorii F1H byl hodnocen jako nejlepší junior P.Svoboda /celkově 21/ . Mistrovství kategorie F1A se létalo v nepříznivém počasí v Senici na Hané. Výborné druhé místo zaznamenal R Štěpán a 10. byl V.Hladil, v juniorech překvapivě druhý byl P.Martinek. V průběhu sezony létaný Český pohár v kat. F1H zaznamenal dílčí výsledky: V.Hladil 2.,4.,5 a 7.místo, Jurina 3.,4., a 5-6 místo,Martinek 3.místo, Štěpán 5 a 9.místo.Ze 75 hodnocených získali 6.místo Vít Hladil /50 b/ ,10.místo žák Jurina /41,5/.Štěpán získal 22 a Martinek 21 bodů. A to kroměřížští vynechali 3 vzdálené soutěže seriálu. Jediný Světový pohár v ČR se konal ve Všechově.V kat. F1A zde dosáhl pěkného úspěchu David Kalina plným výsledkem a v rozletu 15 soutěžících skončil osmý.Osmé místo zaznamenal též Petr Svoboda na SP v Kijevě a v juniorech byl třetí. Mistrovství světa juniorů v Kijevě se zůčastnili reprezentanti žák Jurina /nováček v družstvu/ získal 18.místo a P.Svoboda /reprezentoval po třetí/ plný výsledek a v rozletu 8.místo.Na podzimním soustředění si oba plnými výsledky řekli o pokračování v reprezentaci /ME Rumunsko/ . Na seriálových soutěžích si vedli úspěšně : Kroměřížská zimní liga – H a A3 žáci 1.Jurina, H a A3 junioři Martínek, H sen Štěpán. Vyškovská liga Troubky – A3 a F1H žáci 1.Jurina, 2.místo zaznamenali A3 ž Valach, P30 a F1G J.Hladil, F1H ž Sedlařík a F1H sen.Štěpán. Lipenská liga Troubky - A3 a F1H žáci Jurina, H,A3 a F1H jun Svoboda,F1G Hladil J. Všichni prvá místa. Ostravská liga /12 akcí/ - A3 ž 1.Zvoníček, 2.Jurina, A3 jun 1.Wiesner 2.Řečinský A3 a P30 3.místo J.Hladil Kroměřížská podzimní liga – 1.místo v H Valach, 1.v A3 ž Zvoníček, 1.H i A3s Řečinský. Členové klubu se prezentovali na 59 soutěžích , kde nalétali 375 výkonů I.VT,41 II. A 26 III.VT a 260 umístění na 1.-3.místě.V roce 2008 dosáhl klub ze soutěží 12,330 Bodů což je skoro o 2,000 bodů více než v minulém roce a u I.VT nárust o 66.tříd. V hodnocení aktivity členů klubu získal prvenství Marek Jurina /62 I.VT/ Před J.Hladilem /55/ a P.Svobodou /34/. Hodnotí se získané VT a umístění na 1.-3. místě. V průběhu roku získali diplom SM ČR za splnění výkonnostního stupně : ”C ” Zvoníček, Valach a Řečinský , “zlaté C“ Martinek, a diamantové C Jurina. K dnešnímu dni získali diamantové C J.Hladil – 1998,Štěpán a Svoboda – 2005. Menší ohlédnutí za výsledky nám říká, že od roku 2001 nechyběli žáci kroužku na stupni vítězů v žádném mistrovství ČR žáků.Za 8 let dosáhli 19 medailí z toho 7 titulů Mistr ČR.Chytil 2x, Minařík V.,Minařík J.,Svoboda,Valach a Zvoníček. Do repre družstva juniorů se probojovali David Kalina 1994,Radim Štěpán 2x,Petr Svoboda 3x a Jurina.Nejvýše se dostal Kalina – juniorský mistr v družstvech./MS/ a Štěpán 5. na ME /2005/.

Dokument ke stažení

E-mail LMK

©LMK Kroměříž